سَبُک – چراغ ایران زندگی کامیون راننده

سَبُک – چراغ: ایران زندگی کامیون راننده فوتبال کامیون رانندگی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات باشگاه‌ها از حضور بازیکنان در جام‌جهانی چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

محاسبات فیفا نشان می‌دهد حضور هر بازیکن در جام جهانی حداقل ۱۳۰ هزار دلار آمریکا جهت کلوب مربوطه درآمدزایی دارد.

باشگاه‌ها از حضور بازیکنان در جام‌جهانی چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

باشگاه ها از حضور بازیکنان در جام جهانی چقدر درآمد کسب می کنند؟

عبارات مهم : ایران

محاسبات فیفا نشان می دهد حضور هر بازیکن در جام جهانی حداقل ۱۳۰ هزار دلار آمریکا جهت کلوب مربوطه درآمدزایی دارد.

به گزارش مهر، با بالاگرفتن چالش بین تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران و بعضی از کلوب ها جهت در اختیار گرفتن ملی پوشان، سایت فدراسیون فوتبال اقدام به انتشار درآمدهای کلوب ها در صورت داشتن بازیکن در جام جهانی کرد.

باشگاه‌ها از حضور بازیکنان در جام‌جهانی چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

بر اساس محاسبات فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تعهد و همکاری یک کلوب در طول آماده سازی تیم های ملی درآمد خوبی را نصیب کلوب ها می کند. در واقع هر بازیکنی که به وسیله کارلوس کی روش در فهرست نهایی تیم ملی فوتبال کشور عزیزمان ایران قرار بگیرد به ازای هر روز ۸ هزار و ۵۳۰ دلار و به عبارتی تا آخر مرحله گروهی ۱۳۰ هزار دلار جهت کلوب مربوطه درآمد به همراه خواهد داشت.

برای مثال، محاسبه درآمد کسب شده است به وسیله یک کلوب بابت حضور بازیکنان در تیم ملی در طول جام جهانی:

محاسبات فیفا نشان می‌دهد حضور هر بازیکن در جام جهانی حداقل ۱۳۰ هزار دلار آمریکا جهت کلوب مربوطه درآمدزایی دارد.

یک بازیکن ۱۳۰ هزار دلار

دو بازیکن ۲۶۰ هزار دلار

سه بازیکن ۳۹۰ هزار دلار

چهار بازیکن ۵۲۰ هزار دلار

پنج بازیکن ۶۵۰ هزار دلار

باشگاه‌ها از حضور بازیکنان در جام‌جهانی چقدر درآمد کسب می‌کنند؟

واژه های کلیدی: ایران | بازیکن | فوتبال | بازیکنان | جام جهانی | درآمدزایی | جام جهانی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs