سَبُک – چراغ ایران زندگی کامیون راننده

سَبُک – چراغ: ایران زندگی کامیون راننده فوتبال کامیون رانندگی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

درمان تازه جهت دیابت نوع یک معرفی شد

محققان یک رشته پلیمری حاوی صدها هزار سلول تولید کننده انسولین ساخته اند که می توان از آن جهت درمان دیابت نوع یک استفاده کرد.  درمان ت..

ادامه مطلب

نشستن بیش از حد احتمال فوت را زیاد کردن می‌دهد

نشستن بیش از حد در افراد میانسال و سالمند باعث می‌شود که احتمال ضعف بدنی آن‌ها و فوت آن‌ها بر اثر این ضعف زیاد کردن یابد.  نشستن بیش از ح..

ادامه مطلب